Förslag om utökat munkavleförbud

Regeringen föreslår att meddelarskyddet även ska gälla anställda i kommunala och landstingsägda bolag, det skriver tidningen Journalisten.

Idag har alla som arbetar i offentlig sektor meddelarskydd men det gäller alltså inte anställda i bolag som ägs inom den offentliga sektorn.

Meddelarskydd innebär att man har rätt att ta kontakt med medier utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har heller ingen rätt att efterforska vem som talat med medier.

Lagrådet ska nu granska att lagförslaget inte strider mot grundlagen eller andra lagar. Därefter ska riksdagen fatta beslut.

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli i år.