Fjäderfäregister ska upprättas

Jordbruksverket i Jönköping vill skapa ett fjäderfäregister.

Därför har man begärt in uppgifter från samtliga länsstyrelser i landet om fåglar i bland annat vilthägn.

Det gäller exempelvis strutsar, änder, fasaner och rapphöns.

Behovet av ett utökat register har blivit aktuellt i och med fågelinfluensan, säger veterinärinspektör Inger Nilsson till Sveriges television.

Redan idag finns det ett värphönsregister. Men det är inte tillräckligt, enligt Jordbruksverket.