Nya råd till kommunerna om fågelinfluensan

Fågelinfluensan sprider sig nu allt snabbare i Europa och även i Sverige höjs beredskapen.

I Östergötland ger länsveterinär Barbro Röken nu kommunerna rådet att utse en särskild person som både kan ta hand om döda fåglar och hålla allmänheten informerad om läget.

Barbro Röken säger att döda fåglar varken ska hanteras av privatpersoner eller kommunernas djurskyddsinspektörer.

Inspektörerna har ofta kontakt med tamfåglar och det kan öka risken för smitta, enligt Barbro Röken.