Rasade silon undersöks

Det är fortfarande oklart vad som orsakade att en 35 meter hög spannmålssilo kollapsade i Norrköpings hamn igår.

Just nu pågår ett omfattande arbete med att röja upp på platsen.

- Vi har tömt gasoltanken på gasol och så har vi börjat plocka bort alla lösa stålbalkar och plåtar som ligger på tanken så att de inte ska flyga iväg om det börjar blåsa, säger Ingemar Wesström på Lantmännen.

Spannmålssilon är en rund cylinder, hopfogad av stålplåtar. Det finns inga bärande stålbalkar i väggarna, utan det är plåtarna som bär upp konstruktionen och tar upp trycket från insidan. Varför plåtarna sprack isär vet man Ingemar Wesström ännu inte:

- Nej, inte i nuläget. Det ligger alldeles för mycket byggmaterial och annat kvar.

I morgon ska även arbetsmiljöverket undersöka den raserade silon, tillsammans med Lantmännens tekniska chef.