Skyways eventuella nedläggning underlättar för kommunen

Uppdaterad version 12:40
Trots att flygbolaget Skyways överväger att lägga ned den reguljära linjen till Köpenhamn från Norrköpings flygplats, så anser kommunalrådet Mattias Ottosson att flygplatsen har en framtid.

Enligt Mattias Ottosson kan det rent av göra det lättare att få ett annat flygbolag att starta verksamhet i Norrköping.
- De konsekvenserna som kommer först och främst det är ju att det underlättar för oss när det gäller att hitta nya operatörer när det inte finns någon operatör som man behöver konkurrera med. Det är en marknad som ligger klar och färdig att bara gå in på.
Mattias Ottosson säger till Sveriges Radio Östergötland att kommunen har ett antal kontakter som man arbetar med.

Folkpartiets oppositionsråd i Norrköping, Mathias Sundin, anser att det är bra om Skyways lämnar Norrköpings flygplats och säger i en kommentar att det behövs företag som bryr sig om Norrköping och satsar.
Mathias Sundin menar också att det är viktigt att se realistiskt på flygplatsen och diskutera den i valet då den med stor sannolikhet kommer innebära kostnader för kommunen.