100-årsjubilerande utställning blir kaktusmotiv

Årets motiv i kaktusgruppen i Carl Johans Park i Norrköping blir 100-årsminnet av konst- och industriutställningen på Sylten.

Utställningen år 1906 hade 350 000 besökare och är, enligt kommunen, en viktig händelse i Norrköpings historia. Under året kommer utställningen att uppmärksammas på flera sätt, bland annat planeras en teaterföreställning och utställningar på Sylten.

Tekniska nämndens beslut till val av motiv i kaktusgruppen bygger på ett antal kriterier, bland annat ska antalet jubileumsår vara minst 50 och motivet ska ha PR-värde för staden, kommunen, Sverige och övriga världen.
I juni invigs kaktusgruppen.