Flygvapenmuseets vänförening oroas

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap vädjar i en skrivelse till regeringen om att den tredje etappen i utbyggnaden av Flygvapenmuseet i Linköping ska komma igång.

I sitt brev till regeringen skriver föreningen att de senaste årens ständiga väntan på besked och byggstart för den tredje etappen av museet har gjort att fler medlemmar kontaktat styrelsen. Medlemmarna oroas över att de flygplan som står utomhus eller i trånga och olämpliga lokaler i allt snabbare takt förstörs.

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap vill nu att utbildnings- och kulturdepartementet snart vidtar åtgärder så att en ordentlig projektering kan göras och att en tidsplan för byggnationen fastställs.