Godisätande inget skäl för uppsägning

Godistillverkaren Cloetta förlorade idag en tvist i arbetsdomstolen mot svenska livsmedelsarbetareförbundet.

Målet gällde tre anställda vid företagets fabrik i Ljungsbro som fick sparken 2004 för att de hämtat godis från lagret som de sedan ätit på arbetsplatsen. 

I sin dom idag konstaterar arbetsdomstolen att de interna reglerna varit otydliga när det gäller hur mycket godis de anställda får äta och att det inte kan anses styrkt att de anställda insett att de brutit mot några regler.

Domstolen upphäver därför uppsägningarna och Cloetta ska också betala ett skadestånd till arbetstagarna på 100 000 kronor vardera.