Linköpings flygplats skulle tjäna på om flygbolag överger Kungsängen

Beskedet om att Skyways överväger att lämna Norrköpings flygplats kom som en överraskning för flygplatschefen i Linköping, Torbjörn Mortensson.

Mortensson medger att en nedläggning i Norrköping troligen kommer att stärka flygplatsen i Linköping.
- Kortsiktigt kommer det naturligtvis göra ett tillskott till Linköpings flygplats. Uppstår en ny operatör i Norrköping med samma destination, då blir det en form av konkurrenssituation som förmodligen kommer vara gynnsam för passageraren.

Mortensson anser att den bästa lösningen för Östergötland när det gäller flygtrafiken vore att ha en flygplats i Linköping.
- Jag företräder Linköpings flygplats och ser de unika fördelar vi har med det läge som vi har mitt i länet och det avspeglar sig idag när vi har samma produkt och vi har kanske dubbelt så mycket resenärer.