Manifestation mot mobbing på arbetsplatser

Idag på internationella brottsofferdagen hålls en manifestation i centrala Norrköping för att uppmärksamma problemet med kränkningar och mobbing på arbetsplatser.

Manifestationen hålls på sju platser i Sverige och arrangeras av föreningen Stopp.
Enligt föreningen tar 300 personer per år livet av sig på grund av mobbing på arbetsplatser och föreningen vill nu att politikerna skall ta frågan på större allvar och lagstadga tydligare emot kränkningar på arbet.