Flygplatsen i Linköping planerar för ny terminal

Linköpings flygplats planerar för en ny och större terminal.

Den ska ligga vid den östra avfarten från E4:an och nära järnvägen, vilket ökar tillgängligheten för dem som kommer från norrköpingstrakten.

Kostnaden ska delas mellan företagen och kommunen.