Metangasfyndighet på Häradsudden kan ge el och värme

Avfallshanteringsföretaget Econova Biotech planerar att utvinna gas från Häradsuddens soptipp, utanför Norrköping.

Företaget har hittat en större metangasfyndighet på den gamla tippen som gör det lönsamt att ta rätt på den och omvandla den till värme och el.

En undersökning har inletts för att se över hur gasen ska tas omhand.