Avloppsvatten fortsätter att rinna ut i Motala ström

Trots att det kommunala bolaget Norrköpings vatten lovat att utsläppen av avloppsvatten i Motala ström skulle ha upphört i januari så rinner det fortfarande ut avloppsrester ur ett rör i centrala Norrköping.

Enligt Norrköpings vatten så är det felkopplingar i fastigheterna som gör att toalettavfall rinner ut via rören.

Lars Svensson, VD för Norrköping vatten säger till Sveriges Radio Östergötland att det är mycket svårt att hitta de felaktiga kopplingarna.

Han kan inte heller säga när felen kan vara åtgärdade.