Dömd till dagsböter på grund av misskötsel av får

En 35-årig kvinna på Vikbolandet har dömts till dagsböter i Norrköpings tingsrätt för brott mot djurskyddslagen.

Kvinnan döms för att hon inte sett till sina får ordentligt och för att fåren inte haft något ställe att söka skydd på.

Vid de inspektioner som gjorts hittades vid ett tillfälle fem döda får i olika hagar och vid ett annat en död tacka och ett döende lamm.
Tingsrätten anser inte att det är styrkt att det är bristande tillsyn som lett till att fåren dött. Därför döms hon inte för djurplågeri.
Kvinnan har nu avvecklat sin fårskötsel.