Arbetsvetenskaplig utbildning måste få starkare identitet

Utbildningen i arbetsvetenskap vid Linköpings universitet får godkänt av Högskoleverket.

Verket har granskat kvaliteten på landets grund- och forskarutbildningar i arbetsvetenskap och med något enstaka undantag får alla godkänt, men med rådet att ämnet måste få en tydligare identitet.

Högskoleverket uppmanar landets arbetsvetenskapliga företrädare att samverka i högre grad än idag, så att en gemensam ämnesidentitet kan byggas upp. Det skulle stärka både studentrörligheten och ämnets akademiska trovärdighet.