Söderköpings kommun drog ned för mycket inom vård och omsorg

Larmrapporter och protester fick socialtjänsten i Söderköpings kommun att backa från sina neddragningar.
Det ett år gamla beslutet om att minska resurserna inom vård och omsorgssektorn blev för hårt för personalen.

Förra årets besparingskrav tvingade socialnämnden att minska personalstyrkan med totalt tretton helårsarbetare inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
Både facket och enhetscheferna och även länsstyrelsen reagerade starkt på personalminskningen och följderna utav det. Och så här i efterhand berättar Katarina Carlberg, ordförande i socialnämnden, att neddragningarna blev för kraftiga.
- Jag tycker nog med facit i hand att vi drog ned för mycket.

Politikerna tvingades till slut backa från det ursprungliga beslutet, men bara delvis. För en tid sedan återbesattes sju av de tretton tjänsterna. En bättring för personal och boende men faktum kvarstår att det fortfarande finns flera enheter som får leva med mindre resurser.
Socialchefen i Söderköping, Inga-Lill Malmsjö, medger att situationen inte är helt idealisk för kommunens äldreomsorg.
- Den mest nödvändiga omvårdnaden det är ju den som vi kan möta upp och svara för idag. Sedan att det är stressigt för personalen, det kan jag förstå.