Lundbergs ökar sin vinst

Mellan 2004 och 2005 har Lundbergs bolag ökat sin vinst med närmare en miljard kronor och nu höjer man utdelningen till aktieägarna.

Efter ett bra år i fjol där koncernen gjorde en vinst efter finansnetto på fem miljarder kronor att jämföra med 2004 års vinst på drygt fyra miljarder föreslås nu en höjning av aktieutdelningen.

Styrelsen föreslår en höjning från 7 kronor per aktie till 7,75 kronor.
I Lundbergs ingår bland annat fastighetsbolaget LE Lundberg.