Smärtgränsen nådd för personal på äldreboende

På Tallgårdens äldreboende i Söderköping får personalen kämpa för att hinna med det mest nödvändiga efter det att boendet drabbades av nedskärningar för ett år sedan.

Enligt Marianne Lindqvist, som är undersköterska på enheten, har besparingarna påverkat både personalen och de boendes situation mycket negativt.
- Vi kommer sedan säger man alltid och så kommer man inte för man hinner inte.

Att rehabilitera, aktivera eller att läsa för de äldre kommer inte på fråga, säger Marianne Lindqvist. Och det drabbar i längden de äldre menar hon.

För ett år sedan minskade kommunen antalet anställda inom vård och omsorgssektorn med tretton helårstjänster. Men politikerna fick backa och återbesätta ungefär hälften av tjänsterna. Men Tallgårdens äldreboende var en av de arbetsplatser som inte fick något tillbaka efter neddragningarna. Undersköterska Birgitta Månson berättar att det personalen hinner med är bara de mest primära behoven.
- Man sköter dem så att de är torra och får gå på toaletten och att de sitter upp i stolen och äter mat.
Och enligt undersköterska Kerstin Skepp kommer man inte kunna arbeta i samma takt hur länge som helst.
- Smärtgränsen är ju nådd nu.