Mjölby kommun går med vinst

Mjölby kommun visar ett positivt bokslut för 2005. Kommunen gjorde en vinst på knappt 14 miljoner kronor mot det budgeterade resultatet på en miljon kronor.

En av orsakerna till att resultet blev bättre än väntat är bland annat att grundskolan sänkt sina kostnader på grund av minskat antal elever de närmaste åren. Dessutom har kommunen gjort färre investeringar än vad man budgeterat för.