Östgötarnas hälsa ska kartläggas

I månadsskiftet februari-mars kommer 17 000 slumpvis utvalda östgötar i åldern 18 till 84 år att få hem en enkät från landstinget i sin brevlåda.

- Det är en chans för allmänheten att direkt påverka hälso- och sjukvården, säger Lars Walter, statistiker vid Folkhälsovetenskapligt centrum.

Resultatet av ”Östgötens hälsa 2006” kommer att jämföras med tidigare års enkäter. Svaren i enkäten kommer att användas som underlag för planering av vård och hälsofrämjande arbete, både inom och utanför landstinget, till exempel i samarbete med länets kommuner.