Snart kan återstöd betalas ut till skogsägare

Skogsägare som drabbades av stormen Gudrun kan inom kort börja ansöka om återplanteringsstöd.

Den nionde mars ska regeringen fatta beslut om stödförordningen, vilket innebär att skogsägare bör kunna skicka in sina ansökningar om stöd till Skogsstyrelsen under mars månad.

Regeringen föreslog i en statsstödsansökan till EG-kommissionen att 450 miljoner kronor skulle avsättas till återstöd mellan 2006 och 2008. Ansökan har nu godkänts av kommissionen och det gör det möjligt för regeringen att besluta om stödförordningen.