Holmenköp i spanskt bolag

Företaget Holmen Paper med huvudkontor i Norrköping utökar sin ställning i Spanien.

Holmen har köpt de 50 procent av aktierna i spanska Carpa som man inte tidigare ägde.

I och med affären stärker Holmen greppet om Spaniens största pappersinsamlingsföretag.

Holmen Paper är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper och driver fyra pappersbruk - i Norrköping, Hallstavik, Vargön samt Madrid.