Olämpligt med foton på intagna

Det var inte var lämpligt att fotgrafera de intagna på Skenäsanstalten på Vikbolandet och sätta upp bilderna i centralvakten där de kunde ses av besökare och andra inpasserande.

Det konstaterar Kriminalvården.

I ett yttrande till justitieombudsmannen skriver man också att fotograferingen saknar stöd i lagen.

Fotografierna täcktes först över och togs sedan bort. Men att de överhuvudtaget sattes upp var uppenbart olämpligt med hänsyn till de intagnas anonymitetsskydd, skriver Kriminalvården.