Pengar till viltskador

Länsstyrelsen i Östergötland får 170 000 kronor av Naturvårdsverket för att förebygga och ersätta viltskador.

140 000 kronor ska användas till att förebygga skador som orsakas av rovdjur, tranor och gäss med mera.

Resterande 30 000 är bidrag till förebyggande åtgärder mot sälskador.

Naturvårdverket ska dela ut närmare 38 miljoner kronor under året till att förebygga och ersätta skador orsakade av vilda djur.