Dålig varningsmärkning på kemiprodukter

Fortfarande saknar flera kemiska produkter som säljs i vanliga affärer svensk varningstext eller barnsäkra förpackningar, något som måste finnas enligt lag.

I bland annat Finspång har dåligt märkta kemikalieprodukter hittats, trots att det länge funnits lag på märkning.

Marita Lachan är hälsoinspektör i Finspång och har kontrollerat butiker där.

Hon är förvånad över att det fortfarande finns brister eftersom reglerna om märkning har funnits i många år.

Av 927 kontrollerade varor var det ett trettiotal som antingen saknade svensk varningstext, blindskrift eller barnsäkra förpackningar.

Inspektionen görs av 73 svenska kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Sex av de östgötska kommunerna är med i projektet som senast genomfördes år 2000.