Anmäls för otillåtna gifter i skogen

Flera svenska skogsbolag, bland dem Holmen i Norrköping, har anmälts av Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitoligiska förening för att bryta mot miljöcertifieringen när det gäller kemikalier.

Enligt Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson har bolagen använt två förbjudna kemikalier för att bekämpa angrepp av snytbaggar.

Snytbaggen ger sej på bland annat stormfälld skog.

Anmälan är gjord till det bolag som godkänner miljöcertifiering av skogsprodukter.