Luftfartsverket satsar på klimatneutralitet

Luftfartsverket i Norrköping blir det första storföretaget som satsar på att bli klimatneutralt. Det innebär bland annat att myndigheten skall köpa in miljöbilar, byta uppvärmningssystem från olja till biobränslen och effektivisera elanvändningen.

Målet med satsningen är att minska utsläppen av växthusgaser till minsta möjliga.