Saab varslar 60 personer i Linköping

Försvarsindustrikoncernen Saab varslar 60 anställda i Linköping om uppsägning. Det är sammanlagt 100 anställda inom affärsenheten Saab Aerotech som berörs, övriga 40 arbetar i Arboga. Varslet lämnas till länsarbetsnämnderna i morgon.

Enligt ledningen för SAAB beror nedskärningarna dels på att verksamheten effektiviserats genom en nyligen genomförd sammanslagning av olika bolag och dels på att förändringarna inom det svenska försvaret gjort att hemmamarknaden har krympt.

Totalt har SAAB Aerotech omkring 2000 anställda. Av dem arbetar runt 1500 i Linköping.