Skärgårdsöar blir friluftsområden

Öarna Aspöja och Kopparholmarna i den östgötska skärgården är några av de kustområden som försvaret föreslås lämna för att istället kunna användas för friluftsliv.

Fortifikationsverket föreslår att sammanlagt 20 olika kustområden i landet som försvaret lämnar och som anses vara av riksintresse, skall bli kvar i statens ägo och att de blir skyddade för att användas för friluftsliv. Verket har också kommit fram till att det är fullt tänkbart att hyra ut områdena till entreprenörer i turistbranschen.

Det är troligt att försvaret kommer att lämna ytterligare områden i framtiden.