Förändringar på gång i Klockaretorpet

Bostadsområdet Klockaretorpet i Norrköping ska genomgå en förändring. Det är det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder som nu har bjudit in ett 100-tal aktörer i området bl a kyrkan, olika föreningar och skolan för en diskussion om områdets framtid.

Bo Grönlund, lektor vid Arkitekthögskolan i Köpenhamn kommer också vara med på mötet och berätta om Klockaretorpets förutsättningar.

Mötet äger rum i kväll.