Hyresgäster protesterade i Linköping

Inför kommunfullmäktiges sammanträde i Linköping i dag protesterade hyresgästföreningen på nytt mot de avkastningkrav som kommunen ställs på det kommunala hyresbolaget Stångåstaden. 

Enligt föreningen borde bolagets vinst istället gå tillbaka till hyresgästerna. 

- Man kräver en avkastning på mellan 10 och 15 % och i reda pengar innebär det en vinst på 200 miljoner och det tycker vi är helt orimligt, säger hyresgästföreningens ordförande i Linköping Rolf Hultqvist.

Kommunen anser att den har rätt att kräva avkastning, eftersom den satsat kapital en gång i tiden.

Hyresgästföreningen anser att det är hyresintäkterna som har byggt upp bolaget och att pengarna ska tillbaka till hyresgästerna.

Något större intresse för de flygblad som delades ut visade fullmäktigeledamöterna dock inte.

- Vi har ju valt den här modellen och den är alldeles utomordentlig, säger Byggnads tidigare ombudsman Lasse Berg.