Kartläggning av fåglar

Länsstyrelsen vill nu kartlägga alla fjäderfäbestätningar i Östergötland och främst dom som finns i kustkommunerna.
Anledningen är att fågelinfluensan hittats hos sjöfåglar utanför Oskarshamn.

För att vara förberedd på ett utbrott även i Östergötland vill länsstyrelsen få en överblick över vilken uppfödning som finns.

Om fall hittas i länet kommer restriktionszoner med 10 kilometers radie att läggas runt den plats där smittan upptäcks.