Dyrt för liten kommun att sanera förgiftad mark

I december stod det klart att ett stort område med förorenad mark vid Boxholms sågverk måste saneras.
Men även vägbanken till den nya järnvägsbron är förorenad.
En del av den stora saneringskostnaden kommer Boxholms kommun att stå för. 

Boxholms socialdemokratiska kommunalråd Per-Arne Larsson tycker att staten borde stå för hela saneringskostnaden.

-Jag anser att det är en central angelägenhet att göra iordning det här. Det kan inte vara kommunernas uppgift säger Per-Arne larsson.

Marken vid Boxholms sågverk är förorenad efter att man impregnerat virke där mellan 1946 och 1987. Arsenik, krom och koppar från tryckipregneringsvätskan finns nu i marken.
Men även vägbanken vid den nya järnvägsbron är förorenad. Här finns rester av tungmetaller och olja. Antagligen har förorenad jord använts vid bygget av vägbanken.

Kostnaden för att sanera platsen vid Boxholms sågverk beräknas bli mellan 21 och 28 miljoner kronor. För vägbanken finns inga kostnadsberäkningar.

Länsstyrelsen utreder vilka som är ansvariga för utsläppen. Men det står redan nu klart att staten ska betala en del av saneringskostnaden. Även Boxholms kommun väntas bida.

I värsta fall kan kommunen få betala 10 procent av dom pengar staten går in med. Och det är något som känns, för en liten kommun som Boxholm.

-Det är tungt att gå in med tio procent med kommunala pengar och inget som någon kommun budgeterar för säger Per-Arne Larsson.