Sen examen för många civilingenjörer

Bara en femtedel av dem som studerar till civilingenjörer blir klara med sin utbildning på utsatt tid, 4,5 år. Det visar en undersökning som Högskoleverket har gjort. Verket har samlat in uppgifter från 7 olika lärosäten, däribland Linköpings universitet.

Den låga genomströmningen kan delvis förklaras med att många studenter hoppar av under det första året för att de har valt fel utbildning eller inte klarar av de två första terminernas kurser.

Det finns också en stor grupp studenter som nästan är klara men som inte avslutar studierna på grund av att de fått arbete eller valt att dröja sig kvar på universitetet för att ta fler kurs.