God säkerhet mot smitta hos äggproducenter i länet

Trots att fågelinfluensan nu har nått Sverige anser sig fågeluppfödare och äggproducenter i Östergötland ha säkra anläggningar som skyddar mot olika typer av smittor. Det säger Mårten Olsson som är regionordförande för Svenska Ägg i Östergötland.

– Vi tycker att vi har en god kontroll på våra anläggningar, vi har ju säkerhet mot andra sjukdomar, t ex salmonella, säger Mårten Olsson.

Mårten Olsson säger också att vilda fåglar inte har någon möjlighet att ta sig in i anläggningarna, ventilationen är skyddad och det finns även en säkerhet mot gnagardjur.