Utbrett skattefusk bland privatläkare och sjukgymnaster

Sex av tio privatläkare och sjukgymnaster skattefuskar. Det visar en specialgranskning som Skatteverket gjort under hösten.

Bland de läkare som granskats i Östergötland är andelen fuskare ännu högre och enligt Hans Göransson på Skatteverket i Norrköping kommer minst 5 av de granskade läkarna i Östergötland, Jönköping och på Gotland att polisanmälas.

Den landsomfattande granskningen har främst riktat sig mot landstingsanslutna privatläkare och sjukgymnaster.