Länsveterinären: onyanserad bild av riskerna med fågelinfluensan

Länsveterinär Barbro Röken reagerar idag på att viruset i debatten ibland framstår som lika smittsamt för människor som för djur. Hon betonar att det är en fågelsjukdom och att männinskor löper väldigt liten risk att bli smittade

– Det har blivit en liten snedfördelning, säger Barbro Röken.

– Fåglarna ligger illa till om de kommer i kontakt med smitta fåglar, men för en människa som inte sysslar med sjuka fåglar så finns det egentligen ingen smittorisk, säger hon vidare.