Skärpt straff för våldtäktsdömd pappa

Hovrätten skärper straffet för den 45-årige man från Linköping som under flera års tid utsatt sina två döttrar för grov våldtäkt.

Mannen dömdes av Linköpings tingsrätt till fängelse i sex år men hovrätten ändrar nu straffet till sju års fängelse.

Mannen nekade i tingsrätten till våldtäkt med erkände att han gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. I hovrätten ville därför mannen att straffet och skadeståndet skulle sänkas, åklagaren yrkade på att straffet skulle skärpas.

Hovrätten skriver i sin bedömning att döttrarnas berättelse är trovärdig och att annat straff än fängelsestraff inte kommer på fråga. Man anser också att straffvärdet är högre än det straff som tingsrätten dömt ut och mannen döms därför till sju års fängelse.

Hovrätten fastställer tingsrättens skadestånd, vilket innebär att mannen ska betala 275 000 respektive 300 000 kronor till döttrarna.