Pengar för att stärka östgötska kvinnor

Kvinnors samarbete i Östergötland på lokal och regional nivå ska stärkas. Blandannat ska olika modeller för att öka kvinnors företagande och sysselsättning i kommunerna testas.

Det är ÖstGöta Resurscentrum som har fått pengar från verket för näringslivsutveckling, NUTEK för att blandannat ta till vara på det engagemang som redan finns i länets kommuner.