Boende i Mjölby fick nej av regeringen

Regeringen avslår en överklagan som ett tiotal privatpersoner i Mjölby lämnat in över en detaljplan för bebyggelse av nya villor.

De klagande ansåg bland annat att den antagna detaljplanen för området Ryttaren skulle stoppas och att området inte skulle bebyggas med villor eftersom det skulle förstöra boendemiljön för dem och uppta en stor del av det grönområde som finns i närheten.

Dessutom ville man att delar av området skulle användas för utbyggnad av en skola som det var tänkt från början

Men miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet anser inte att det är skäl nog för att riva upp kommunens beslut och avslår därför överklagan.