Företag får statligt stöd till forskning och utveckling

Tre småföretag i Östergötland har fått sammanlagt drygt 5,5 miljoner kronor till sin forskning och utvecklingsverksamhet av statliga Vinnova.

Genom programmet Forska och Väx finansierar Vinnova små och medelstora företags forsknings och utvecklingsprojekt och sammanlagt har nästan 40 miljoner kronor delats ut.

Företagen kan ansöka om medel och mest pengar har gått till företag inom IT och telekombranchen.