Malmen får bottenbetyg av värnpliktiga

Helikopterflottiljen utanför Linköping får bottenbetyg när Värnpliktsrådet rankar Sveriges förband.
Rådet har jämfört och poängsatt förbanden inom en rad olika områden, bland annat medinflytande, arbetsmiljö och fritid.

Helikopterflottiljen utses till det näst sämsta förbandet för de värnpliktiga i landet.
Men Mats Algren, utbildningsledare på flottiljen, tycker att kritiken är felaktig.

-Det är inte vår uppfattning att det är så dåligt som värnpliktsrådet rapport ger gällande säger Mats Algren.

Enligt värnpliktsrådets betygsättning så får helikopterflottiljen noll poäng på en femgradig skala när det gäller information till dom värnpliktiga och fritidsaktiviter.
Mats Algren menar att flottiljen redan förbättrat sig, bland annat genom att flytta hela flottiljens värnpliktsutbildning från Malmen till Kvarn. Det har, enligt Mats Algren, förbättrat dom värnpliktigas möjligheter till fritidsaktiviteter. 

Men det är inte första gången som helikopterflottiljen får dåliga betyg av Värnpliktsrådet. Även i fjol placerade sig förbandet i botten.

-Vi tar del av rapporterna varje år och försöker att förbättra oss på de punkter vi får kritik på säger Mats Algren.