Klart med nedläggning av fängelser i länet

Kriminalvården har nu fattat det formella beslutet om att lägga ner fängelserna i Norrköping och Roxtuna och istället bygga ut Skänningeanstalten med sammanlagt 144 platser.

Nedläggningsplanerna, som mötts av kritik bland annat från facket, motiveras med regeringens uttalade önskemål om färre och större kriminalvårdsenheter.
Dessutom är anstalterna i Norrköping och Roxtuna, enligt kriminalvården, i behov av renovering.

Nästa sommar ska utbyggnaden av den numera slutna Skänningeanstalten vara klar.

Då avvecklas också anstalten Roxtuna. Fängelset i Norrköping kommer tidigast att stängas i september 2008.