Syskonförtur inom barnomsorgen i Linköping

Ett förslag om nya köregler inom barnomsorgen för syskon ska nu tas fram i Linköping. Det har barn- och ungdomsnämnden beslutat och därmed sagt ja till ett medborgarförslag om att syskon ska få gå på samma förskola genom syskonförtur.

De nuvarande reglerna ger ingen garanti för att syskon hamnar på samma förskola.

Kommunledningskontoret ska nu justera köreglerna och lägga fram ett förslag till nämnden i april.