JO granskar bildningsnämnden i Motala

En kvinna i Motala har anmält kommunen till Justitieombudsmannen, JO, efter att hon nekats dagisplats.

Kvinnan började ansöka om dagisplats i januari förra året, men barnen har fortfarande inte fått någon plats. På grund av det har kvinnan inte kunnat påbörja sina studier i svenska.

Hon beskriver nu sin situation som ohållbar då hon är fast i sin lägenhet och inte kan kommunicera med någon. Barnen har inte heller fått möjlighet att lära sig språket eftersom de inte kunnat träffa andra barn.

JO har nu inlett en granskning av ärendet och begärt att kommunen utreder fallet. Senast den 13:e mars ska svar ha kommit in till JO.