Bostadsbolag prisas i Norrköping

Det privata bostadsbolaget Prifö fick idag ett pris av Norrköpings kommun för ”bästa bostadssociala insats”.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Mattias Ottosson delade ut priset i samband med konferensen Bostadssocialt forum som hölls i Norrköping idag.
Företaget fick priset för att de bland annat arbetat med att hjälpa personer som varit bostadslösa eller riskerat att bli av med sin bostad.
Priset bestod av en tavla.