Hemvärnet annonserar

Efter att försvaret i flera år dragit ned och organiserat om sina förband, så annonserar nu hemvärnet för första gången på länge i olika media efter ny personal.

I och med att försvarsmakten har fått en inriktning mot internationella uppdrag, så har hemvärnets betydelse för det nationella skyddet ökat, säger överstelöjtnant Magnus Engdahl, som är chef för Livgrenadjärgruppen och Hemvärnet i Östergötland. För att klara bemanningen i länet krävs att cirka 200 nya rekryteras varje år.

Hemvärnet i Östergötland har fem bataljoner på totalt cirka 3.000 man och kvinnor och de befattningar det gäller är bland andra sjukvårdare, hundförare, prickskyttar och stridsbåtsbesättningar, liksom olika sorters chefer. I uppgifterna ingår även att hjälpa till i civila krissituationer, till exempel att bevaka skyddszoner vid fler utbrott av fågelinfluensa.

Allt färre gör värnplikten idag, jämfört med för tio år sedan. Det gör att färre kan söka hemvärnet, men en förändring är på gång, tror Magnus Engdahl, chef för Livgrenadjärgruppen och Hemvärnet i Östergötland.