Kulturnatt planeras i Motala

Studieförbunden i Motala planerar att genomföra en kulturnatt tillsammans med Motala kommun.

Syftet med kulturnatten, som är inplanerad till den 15-16 september, är att lyfta fram den kultur som skapas av människorna i Motala.

Man vill också visa den mångfald av olika typer av kultur som finns inom föreningslivet och tanken är att det ska bli en årlig tradition.

Under kommande vecka kommer en inbjudan om att medverka i kommunens första kulturnatt att skickas ut till alla föreningar i Motala.