Många hyrestvister

Ovanligt många hyresförhandlingar har strandat i Sverige i år, det rapporterar Sveriges Radio Örebro.

Hittills i år har det kommit in 38 ärenden till Hyresmarknadskommittén för central förhandling och det är mer än dubbelt så många som normalt.

Ett av ärendena hos Hyresmarknadskommittén gäller det kommunala bolaget Hyresbostäder i Norrköping och Hyresgästföreningen som inte nått en lokal överenskommelse om 2006 års hyror.