Resurscentrum för mindre livsmedelsproducenter kan bli verklighet

Nu undersöks möjligheten att bilda ett resurscentrum till stöd för små livsmedelsproducenter i Östergötland och andra delar av Mellansverige.
Länsstyrelsen i Kalmar ser nu över hur ett sådant regionalt resurscentrum skulle kunna se ut.

Tanken är att små livsmedelsproducenter i Östergötland, Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län ska kunna få råd och stöd. Förebilden är den nationella resurscentret Eldrimner i Östersund.
Tidigast nästa år ska det kunna vara klart, men det är ännu inte bestämt var det ska ligga och hur det ska organiseras.
 
Ann-Sofi Johansson är småskalig livsmedelsproducent och tillsammans med sin svägerska tillverkar hon bland annat olika sorters delikatessmarmelader och driver en gårdsbutik utanför Kisa. Hon tror att det skulle vara bra att ha ett resurscentrum i närheten.
- Man ser ju i de områden där det är aktivt på den småskaliga livsmedelsproduktionen, det lockar till att andra startar också. Så det ger ju en mereffekt.